Koortsdetectie

  • Lees meer op ko

Wilt u meer weten over koortsdetectie of andere corona producten? 
Neem contact met ons op of bekijk onze website coronaproductenshop.nl

bel ons: 030-6356006
of mail ons verkoop@devosgroep.nl

Koortsdetectie

Het belang van het detecteren van potentie╠łle dragers van infectieziekten wordt steeds groter. De impact die sommige infectieziekten hebben op het bedrijfsleven en de samenleving als geheel blijken enorm te zijn. Koorts is het meest voorkomende symptoom van een persoon die besmet is met een griepvirus, in geval van het Covid-19 virus is dit circa 88% (bron: WHO). Bovendien vormt een gei╠łnfecteerd persoon een besmettingsgevaar voor zijn of haar omgeving. Het screenen op koorts van personen die uw gebouw betreden vereist echter wel een snelle, effectieve en discrete methode.

THERMOGRAFIE
De Vos Groep is leverancier van verschillende toonaangevende, hooggevoelige systemen voor koortsdetectie. Het principe van deze systemen is infrarood thermografie, waarmee zowel detectie van (afwijkende) lichaamstemperatuur van individuele personen als in groepen mogelijk is. Thermische camera’s hebben bewezen van onschatbare waarde te zijn in het detecteren van (potentiële) defecten in een grote variatie van elektrotechnische en mechanische installaties in de industrie. De laatste jaren wordt deze hooggevoelige technologie ook toegepast in de veterinaire- en gezondheidszorg

Met name de eenvoud en effectiviteit in gebruik van deze systemen heeft ervoor gezorgd dat ze steeds vaker worden ingezet voor het opsporen van mensen met een verhoogde lichaamstemperatuur. Virale infectieziektes, zoals SARS of Ebola en uiteraard recent ook Covid-19.

In deze toepassing converteert de thermische camera en computersoftware de uitgestraalde energie van het huidoppervlak in een twee dimensionaal beeld waarin kleuren of grijstinten de verschillen in temperatuur weergeven. De camera is dusdanig gekalibreerd dat een abnormale temperatuur eenvoudig kan worden onderscheiden. De beelden kunnen desgewenst worden opgenomen en er kan een visueel of akoestisch alarm worden gegeven.

De systemen hebben hun weg gevonden bij grensovergangen en op lucht- en zeehavens, waar mensen met verhoogde lichaamstemperatuur worden overgedragen aan de medische staf voor verder onderzoek. Het grote aantal reizigers wereldwijd heeft het tempo van verspreiding van infectieziekten enorm verhoogd. Het gebruik van thermische camera’s om grotere groepen personen tegelijk te kunnen screenen heeft hierdoor een grote ontwikkeling doorgemaakt.

VOORDELEN
Naast de bovenbeschreven eenvoud van toepassing is ook de snelheid van deze methode een groot voordeel. Een ander voordeel is dat, de “gemeten” personen direct zelf hun temperatuur kunnen aflezen. Dit biedt transparantie voor de betreffende personen.

PRODUCTRANGE
De Vos Groep biedt in haar assortiment systemen voor een breed spectrum aan toepassingen, ook binnen de ruimte die de AVG wetgeving biedt. Wat de systemen gemeen hebben is dat ze snel zijn, een groot bedieningsgemak bieden en van professionele kwaliteit zijn, waardoor de meetnauwkeurigheid tot zelfs 0,2° Celsius bedraagt. De verschillende systemen onderscheiden zichzelf in het aantal personen dat tegelijkertijd gemeten kan worden en in eigen verantwoordelijkheid van de gemeten personen.

Bekijk het volledige productaanbod op: coronaproductenshop.nl

Meer weten?

Bel ons!